Prosjektmegling

Aase prosjektmegling driver veiledning innen:

  • Markedskommunikasjon
  • Intern og ekstern samhandling
  • Utkast til strategi og handlingsplan for videre vekst
  • Gjennomgang og beslutning av verdier og visjon med forankring i ledelsen
  • Gjennomgang av salgsmetoder av sponsor pakker
  • Eksterne og interne sponsor aktiviteter
  • Møter med potensielle sponsorselskaper
  • Hvordan bruke medlemmene uten at de blir «brukt opp»
  • Bidra med utarbeidelse av eventuelt oppgradering av websider
  • Bidra med utarbeidelse av nye presentasjoner i tråd med innholdet på webside